Ds. W. Visscher - Kolossenzen 3 : 16 - 16

Afspelen

De vroeg-christelijke kerk (of: de gemeente Gods)

Het Woord van Christus wat in die gemeente woont
Hoe in die gemeente Gods mensen elkaar leren en vermanen
Hoe in die gemeente Gods wordt gezongen

Kolossenzen 3 : 16 - 16

Kolossenzen 3
16
Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid; leert en vermaant elkander, met psalmen en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende den Heere met aangenaamheid in uw hart.

Delen & Download

Download preek