Ds. C.J. Meeuse - Markus 5 : 34

Afspelen

Hoe er genezing is bij Christus

Markus 5
26-1-2014
Hoe ze verkregen wordt
Hoe Christus ze openbaar maakt
Hoe hij bemoedigd

Markus 5 : 34

Markus 5
34
En Hij zeide tot haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede, en zijt genezen van deze uw kwaal.

Delen & Download

Download preek