Ds. W. Silfhout - Mattheüs 8

Afspelen

Jezus in het huis van Petrus en Andreas

23-1-2011

MattheĆ¼s 8 :

Mattheüs 8
14
En Jezus gekomen zijnde in het huis van Petrus, zag zijn vrouws moeder te bed liggen, hebbende de koorts.
15
En Hij raakte haar hand aan, en de koorts verliet haar; en zij stond op, en diende henlieden.
16
En als het laat geworden was, hebben zij velen, van den duivel bezeten, tot Hem gebracht, en Hij wierp de boze geesten uit met den woorde, en Hij genas allen, die kwalijk gesteld waren;
17
Opdat vervuld zou worden, dat gesproken was door Jesaja, den profeet, zeggende: Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze ziekten gedragen.

Delen & Download

Download preek