Ds. P. Mulder - Genesis 3 : 15 - 16

Afspelen

Openbaring van Gods genadeverbond

6-2-2011

Genesis 3 : 15 - 16

Genesis 3
15
En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen.
16
Tot de vrouw zeide Hij: Ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uwer dracht; met smart zult gij kinderen baren; en tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over u heerschappij hebben.

Delen & Download

Download preek