Ds. B. Labee - Hosea 1 : 1 - 2

Afspelen

Hosea, profeet van de liefde van God

Hosea 1
Een onbegrijpelijke opdracht
Een onbegrijpelijke ontrouw
Een onbegrijpelijke liefde

Hosea 1 : 1 - 2

Hosea 1
1
Het woord des HEEREN, dat geschied is tot Hosea, den zoon van Beeri, in de dagen van Uzzia, Jotham, Achaz, Hizkia, koningen van Juda, en in de dagen van Jerobeam, zoon van Joas, koning van Israel.
2
Het begin van het woord des HEEREN door Hosea. De HEERE dan zeide tot Hosea: Ga henen, neem u een vrouw der hoererijen, en kinderen der hoererijen; want het land hoereert ganselijk van achter den HEERE.

Delen & Download

Download preek