Ds. C.J. Meeuse - Ruth 1 : 1 - 2

Afspelen

Honger in het broodhuis

Ruth 1
14-10-2012
De straf van hongersnood
Waar God die straf zendt
Wie deze straf ontvluchten

Ruth 1 : 1 - 2

Ruth 1
1
In de dagen, als de richters richtten, zo geschiedde het, dat er honger in het land was; daarom toog een man van Bethlehem-juda, om als vreemdeling te verkeren in de velden Moabs, hij, en zijn huisvrouw, en zijn twee zonen.
2
De naam nu dezes mans was Elimelech, en de naam zijner huisvrouw Naomi, en de naam zijner twee zonen Machlon en Chiljon, Efrathers, van Bethlehem-juda; en zij kwamen in de velden Moabs, en bleven aldaar.

Delen & Download

Download preek