Ds. A. Bac - 1 Korinthe 15 : 50 - 53

Afspelen

De zekerheid van de opstanding uit de doden

Is door de dood van Christus
Bevestigd in de opstanding van Christus

1 Korinthe 15 : 50 - 53

1 Korinthe 15
50
Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk Gods niet beerven kunnen, en de verderfelijkheid beerft de onverderfelijkheid niet.
51
Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden;
52
In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden.
53
Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.

Delen & Download

Download preek