Ds. A.J. de Waard - Psalmen 130

Afspelen

Een pelgrimslied uit de diepte

Psalmen 130
27-11-2011

Psalmen 130 :

Psalmen 130
1
Een lied Hammaaloth. Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE!
2
HEERE! hoor naar mijn stem; laat Uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen.
3
Zo Gij, HEERE! de ongerechtigheden gadeslaat; HEERE! wie zal bestaan?
4
Maar bij U is vergeving, opdat Gij gevreesd wordt.

Delen & Download

Download preek