Ds. D. Rietdijk - Zondag 13

Onderwerp

De belijdenis dat Christus Gods eniggeboren Zoon en onze Heere is
Die belijdenis is geworteld in het evangelie
Die belijdenis legt het fundament onder het kind van God zijn
Die belijdenis maakt ons vrije dienstknechten van een unieke Heere
Deze preek is eerder gepubliceerd in ‘De Heidelbergse Catechismus’ van ds. D. Rietdijk en ds. C.G. Vreugdenhil (Kerkenraad Geref. Gem. Rotterdam-Zuidwijk, 2012).

Delen & Download

Download preek

Leespreek tekst