Ds. L. Terlouw - Handelingen 14 : 3 - 5

Afspelen

Voortgang van Gods werk ondanks tegenstand

Handelingen 14 :3 tot 5
7-8-2013

Handelingen 14 : 3 - 5

Handelingen 14
3
Zij verkeerden dan aldaar een langen tijd, vrijmoediglijk sprekende in den Heere, Die getuigenis gaf aan het Woord Zijner genade, en gaf, dat tekenen en wonderen geschiedden door hun handen.
4
En de menigte der stad werd verdeeld, en sommigen waren met de Joden, en sommigen met de apostelen.
5
En als er een oploop geschiedde, beiden van heidenen en van Joden, met hun oversten, om hun smaadheid aan te doen, en hen te stenigen,

Delen & Download

Download preek