Ds. D. Rietdijk - Zondag 11

De heerlijke naam Jezus

Deze naam is door en door Israëlitisch
Deze naam wordt gedragen door Gods Zoon
Deze naam stelt ons voor een besliste keuze
Deze preek is eerder gepubliceerd in ‘De Heidelbergse Catechismus’ van ds. D. Rietdijk en ds. C.G. Vreugdenhil (Kerkenraad Geref. Gem. Rotterdam-Zuidwijk, 2012).

Delen & Download

Download preek

Leespreek tekst