Ds. C. de Jongste - Ezechiël 33 : 11

Een Goddelijk appèlwoord in bewogen dagen

Ezechiël 33 :11
Een eedzwerend God
Een ontfermend God
Een nodigend God

Ezechiƫl 33 : 11

Ezechiël 33
11
Zeg tot hen: Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Heere HEERE, zo Ik lust heb in den dood des goddelozen! maar daarin heb Ik lust, dat de goddeloze zich bekere van zijn weg en leve. Bekeert u, bekeert u van uw boze wegen, want waarom zoudt gij sterven, o huis Israels?

Delen & Download

Download preek

Leespreek tekst