Ds. D. Rietdijk - Zondag 10

Achter de Heere aankomen

Geen berekenend leven
Geen berustend leven
Wel een overgave in het geloof
Deze preek is eerder gepubliceerd in ‘De Heidelbergse Catechismus’ van ds. D. Rietdijk en ds. C.G. Vreugdenhil (Kerkenraad Geref. Gem. Rotterdam-Zuidwijk, 2012).

Delen & Download

Download preek

Leespreek tekst