Ds. G.A. Zijderveld - Numeri 35 : 25

Christus, de ware Vrijstad

Numeri 35 :25
Hij is een Toevlucht voor doodslagers
Hij redt hen uit de macht van de duivel
Hij schenkt hun door Zijn dood de vrijheid

Numeri 35 : 25

Numeri 35
25
En de vergadering zal den doodslager redden uit den hand des bloedwrekers, en de vergadering zal hem doen wederkeren tot zijn vrijstad, waarheen hij gevloden was; en hij zal daarin blijven tot den dood des hogepriesters, dien men met de heilige olie gezalfd heeft.

Delen & Download

Download preek

Leespreek tekst