Ds. A. Elshout - Mattheüs 2 : 16 - 18

De kindermoord in Bethlehem

Mattheüs 2 :16 tot 18
Wie die kindermoord bedreven heeft
Wie aan die kindermoord ontkomen is
Wie door die kindermoord omgekomen zijn
Deze preek is eerder gepubliceerd in de prekenserie 'Een zaaier ging uit...' (deel 12)

MattheĆ¼s 2 : 16 - 18

Mattheüs 2
16
Als Herodes zag, dat hij van de wijzen bedrogen was, toen werd hij zeer toornig, en enigen afgezonden hebbende, heeft omgebracht al de kinderen, die binnen Bethlehem, en in al deszelfs landpalen waren, van twee jaren oud en daaronder, naar den tijd, dien hij van de wijzen naarstiglijk onderzocht had.
17
Toen is vervuld geworden, hetgeen gesproken is door den profeet Jeremia, zeggende:
18
Een stem is in Rama gehoord, geklag, geween en veel gekerm; Rachel beweende haar kinderen, en wilde niet vertroost wezen, omdat zij niet zijn!

Delen & Download

Download preek

Leespreek tekst