Ds. P. Mulder - Markus 9 : 19

Afspelen

Tot Jezus gebracht

Markus 9 :19
22-1-2012

Markus 9 : 19

Markus 9
19
En Hij antwoordden hem, en zeide: O ongelovig geslacht, hoe lang zal Ik nog bij ulieden zijn, hoe lang zal Ik u nog verdragen? Brengt hem tot Mij.

Delen & Download

Download preek