Ds. D. Rietdijk - Jesaja 60 : 1

Het komende Licht

Jesaja 60 :1
Een wonderlijk bevel
Een verblijdende belofte
Een verrassende boodschap
Deze preek is eerder gepubliceerd in de prekenserie 'Een zaaier ging uit...' (deel 10)

Jesaja 60 : 1

Jesaja 60
1
Maak u op, word verlicht, want uw Licht komt, en de heerlijkheid des HEEREN gaat over u op.

Delen & Download

Download preek

Leespreek tekst