Ds. M.J. van Gelder - 1 Thessalonicenzen 2 : 11 - 13

Vermaning en vertroosting

1 Thessalonicenzen 2 :11 tot 13
Paulus betuigde
God roept
De gemeente nam het aan

1 Thessalonicenzen 2 : 11 - 13

1 Thessalonicenzen 2
11
Gelijk gij weet, hoe wij een iegelijk van u, als een vader zijn kinderen, vermaanden en vertroostten,
12
En betuigden, dat gij zoudt wandelen, waardiglijk Gode, Die u roept tot Zijn Koninkrijk en heerlijkheid.
13
Daarom danken wij ook God zonder ophouden, dat, als gij het Woord der prediking van God van ons ontvangen hebt, gij dat aangenomen hebt, niet als der mensen woord, maar (gelijk het waarlijk is) als Gods Woord, dat ook werkt in u, die gelooft.

Delen & Download

Download preek

Leespreek tekst