Ds. W. Silfhout - Haggaï 2 : 5 - 6

Afspelen

Onderwerp

Haggaï 2 :5 tot 6
27-5-2012

Haggaï 2 : 5 - 6

Haggaï 2
5
Doch nu, wees sterk, gij Zerubbabel! spreekt de HEERE; en wees sterk, gij Josua, zoon van Jozadak, hogepriester! en wees sterk, al gij volk des lands! spreekt de HEERE; en werkt, want Ik ben met u, spreekt de HEERE der heirscharen;
6
Met het woord, in hetwelk Ik met ulieden een verbond gemaakt heb, als gij uit Egypte uittrokt, en Mijn Geest, staande in het midden van u; vreest niet!

Delen & Download

Download preek