Ds. M.J. van Gelder - Handelingen 9 : 11b

Een biddende Saulus van Tarsen

Handelingen 9 :11b
Het wonder
Het gebed
De verhoring

Handelingen 9 : 11b

Handelingen 9
11
En de Heere zeide tot hem: Sta op, en ga in de straat, genaamd de Rechte, en vraag in het huis van Judas naar een, met name Saulus, van Tarsen; want zie, hij bidt.

Delen & Download

Download preek

Leespreek tekst