Ds. C.G. Vreugdenhil - Exodus 3 : 1 - 3

Onderwerp

Exodus 3 :1 tot 3
Gods verschijning aan Mozes in de brandende braamstruik
Waar de Heere verschijnt
Hoe de Heere verschijnt
Waartoe de Heere verschijnt
Deze preek is eerder gepubliceerd in de prekenserie 'Een zaaier ging uit...' (deel 6)

Exodus 3 : 1 - 3

Exodus 3
1
En Mozes hoedde de kudde van Jethro, zijn schoonvader, den priester in Midian; en hij leidde de kudde achter de woestijn, en hij kwam aan den berg Gods, aan Horeb.
2
En de Engel des HEEREN verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een braambos; en hij zag, en ziet, het braambos brandde in het vuur, en het braambos werd niet verteerd.
3
En Mozes zeide: Ik zal mij nu daarheen wenden, en bezien dat grote gezicht, waarom het braambos niet verbrandt.

Delen & Download

Download preek

Leespreek tekst