Ds. A.B. van der Heiden - Handelingen 2 : 38 - 39

De pinksterprediking

Handelingen 2 :38 tot 39
De noodzaak van de bekering
Een onbegrijpelijke genade
Een allesomvattende belofte

Handelingen 2 : 38 - 39

Handelingen 2
38
En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.
39
Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn, zo velen als er de Heere, onze God, toe roepen zal.

Delen & Download

Download preek

Leespreek tekst