Ds. J.W. Verweij - Johannes 13 : 20 (Bevestiging)

Afspelen

Onderwerp

Johannes 13 :20 (Bevestiging)
Een hemelse bemoediging van de Koning der koningen aan al Zijn dienaren
Bevestiging ds. J. IJsselstein.

Johannes 13 : 20 (Bevestiging)

Johannes 13
20
Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo Ik iemand zende, wie dien ontvangt, die ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, die ontvangt Hem, Die Mij gezonden heeft.

Delen & Download

Download preek