Ds. D.W. Tuinier - Kolossenzen 3 : 1 - 2

Het echte paasleven

Kolossenzen 3 :1 tot 2
Het feit van dit paasleven
De aansporing tot dit paasleven
Deze preek is eerder gepubliceerd in de prekenserie 'Een zaaier ging uit...' (deel 28)

Kolossenzen 3 : 1 - 2

Kolossenzen 3
1
Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechter hand Gods.
2
Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.

Delen & Download

Download preek

Leespreek tekst