Ds. M. Golverdingen - Johannes 20 : 3 - 8

Afspelen

Onderwerp

Johannes 20 :3 tot 8
8-4-2012
Petrus en Johannes als getuigen van Christus' opstanding

Johannes 20 : 3 - 8

Johannes 20
3
Petrus dan ging uit, en de andere discipel, en zij kwamen tot het graf.
4
En deze twee liepen tegelijk; en de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam eerst tot het graf.
5
En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen; nochtans ging hij er niet in.
6
Simon Petrus dan kwam en volgde hem, en ging in het graf, en zag de doeken liggen.
7
En den zweetdoek, die op Zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold.
8
Toen ging dan ook de andere discipel er in, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het, en geloofde.

Delen & Download

Download preek