Ds. P. Mulder - Exodus 12 : 13

Afspelen

Het Pascha als teken

Exodus 12 :13
26-2-2012

Exodus 12 : 13

Exodus 12
13
En dat bloed zal ulieden tot een teken zijn aan de huizen, waarin gij zijt; wanneer Ik het bloed zie, zal Ik ulieden voorbijgaan; en er zal geen plaag onder ulieden ten verderve zijn, wanneer Ik Egypteland slaan zal.

Delen & Download

Download preek