Ds. A.J. de Waard - Mattheüs 27 : 45 - 46

Afspelen

De Borg van God verlaten

Mattheüs 27 :45 tot 46
25-3-2012

MattheĆ¼s 27 : 45 - 46

Mattheüs 27
45
En van de zesde ure aan werd er duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe.
46
En omtrent de negende ure riep Jezus met een grote stem zeggende: ELI, ELI, LAMA SABACHTHANI! dat is: Mijn God! Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten!

Delen & Download

Download preek