Ds. R. Kattenberg - Genesis 1 : 1 en Handelingen 1:9-11

Het evangelie van hemelvaart

Genesis 1 :1 en Handelingen 1:9-11
Van eenheid naar scheiding
Van scheiding naar hereniging
Deze preek is eerder gepubliceerd in de prekenbundel ‘Spreken door de Geest’ van ds. R. Kattenberg (Kerkenraad Gereformeerde Gemeente Vlissingen, 2001)

Genesis 1 : 1 en Handelingen 1:9-11

Handelingen 1
9
En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam Hem weg van hun ogen.
10
En alzo zij hun ogen naar den hemel hielden, terwijl Hij heenvoer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding;
11
Welke ook zeiden: Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren.

Delen & Download

Download preek

Leespreek tekst