Ds. G.J. Baan - Hebreeën 8 : 10 - 12

Het nieuwe verbond

Hebreeën 8 :10 tot 12
De verbondswet
De verbondskennis
De verbondsvergeving

Hebree├źn 8 : 10 - 12

Hebreeën 8
10
Want dit is het verbond, dat Ik met het huis Israels maken zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven, en in hun harten zal Ik die inschrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.
11
En zij zullen niet leren, een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, zeggende: Ken den Heere; want zij zullen Mij allen kennen van den kleine onder hen tot den grote onder hen.
12
Want Ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn, en hun zonden en hun overtredingen zal Ik geenszins meer gedenken.

Delen & Download

Download preek

Leespreek tekst