Ds. A.T. Vergunst - 2 Koningen 5 : 11

Naäman de melaatse

2 Koningen 5 :11
Zijn diepe nood voor de hulp die hij nodig had
Zijn weigering van de hulp die hem aangeboden werd
Zijn buigend ontvangen van Gods hulp

2 Koningen 5 : 11

2 Koningen 5
11
Maar Naaman werd zeer toornig, en toog weg, en zeide: Zie, ik zeide bij mij zelven: Hij zal zekerlijk uitkomen, en staan, en den Naam des HEEREN, Zijns Gods, aanroepen, en zijn hand over de plaats strijken, en den melaatse ontledigen.

Delen & Download

Download preek

Leespreek tekst