Ds. C.G. Vreugdenhil - Handelingen 1 : 13 - 14

De biddende pinksteradventgemeente

Handelingen 1 :13 tot 14
Op welke plaats ze bidden
Hoe ze bidden
Wie er bidden

Handelingen 1 : 13 - 14

Handelingen 1
13
En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal, waar zij bleven, namelijk Petrus en Jakobus, en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Mattheus, Jakobus, de zoon van Alfeus, en Simon Zelotes, en Judas, de broeder van Jakobus.
14
Deze allen waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken, met de vrouwen, en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broederen.

Delen & Download

Download preek

Leespreek tekst