Ds. L. Huisman - Johannes 14 : 1 - 3

Afspelen

Jezus troost Zijn discipelen

Johannes 14 :1 tot 3
5-2-1995
Deze nabetrachtingspreek op het Heilig Avondmaal in lijdenstijd brengen we u graag ‘opnieuw’ onder de aandacht.

Johannes 14 : 1 - 3

Johannes 14
1
Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij.
2
In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden.
3
En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben.

Delen & Download

Download preek