Ds. C. Harinck - Jeremia 15 : 1

Het raadsel van het onverhoorde gebed

Jeremia 15 :1
Wanneer het bidden niet verhoord wordt
Wanneer het bidden wel verhoord wordt

Jeremia 15 : 1

Jeremia 15
1
Maar de HEERE zeide tot mij: Al stond Mozes en Samuel voor Mijn aangezicht, zo zou toch Mijn ziel tot dit volk niet wezen; drijf ze weg van Mijn aangezicht, en laat ze uitgaan.

Delen & Download

Download preek

Leespreek tekst