Ds. C.G. Vreugdenhil - Markus 16 : 3 - 4

De afgewentelde steen

Markus 16 :3 tot 4
De steen is afgewenteld door de hemel
De steen is afgewenteld om Jezus' wil
De steen is afgewenteld voor een ieder die gelooft
Deze preek is eerder gepubliceerd in de prekenserie ‘Uit den schat des Woords’
(Uitg. De Banier, jaargang 57)

Markus 16 : 3 - 4

Markus 16
3
En zeiden tot elkander: Wie zal ons den steen van de deur des grafs afwentelen?
4
(En opziende zagen zij, dat de steen afgewenteld was) want hij was zeer groot.

Delen & Download

Download preek

Leespreek tekst