Ds. J. IJsselstein - Johannes 1 : 26 - 27

Afspelen

De vriend van de Bruidegom

Johannes 1 :26 tot 27
20-1-2013

Johannes 1 : 26 - 27

Johannes 1
26
Johannes antwoordde hun, zeggende: Ik doop met water, maar Hij staat midden onder ulieden, Dien gij niet kent;
27
Dezelve is het, Die na mij komt, Welke voor mij geworden is, Wien ik niet waardig ben, dat ik Zijn schoenriem zou ontbinden.

Delen & Download

Download preek