Ds. C.G. Vreugdenhil - Lukas 19 : 41 - 42a

Het evangelie in Jezus' tranen

Lukas 19 :41 tot 42a
De aangrijpende oorzaak van Zijn tranen
De diepe liefde in Zijn tranen
De indringende nodiging in Zijn tranen
Deze preek is eerder gepubliceerd in de prekenserie ‘Uit den schat des Woords’
(Uitg. De Banier, jaargang 55)

Lukas 19 : 41 - 42a

Lukas 19
41
En als Hij nabij kwam, en de stad zag, weende Hij over haar,
42
Zeggende: Och, of gij ook bekendet, ook nog in dezen uw dag, hetgeen tot uw vrede dient! Maar nu is het verborgen voor uw ogen.

Delen & Download

Download preek

Leespreek tekst