Ds. H. Paul - 1 Petrus 1 : 21

Het geloof van de verstrooide vreemdelingen

1 Petrus 1 :21
De bron van het geloof
Het voorwerp van het geloof
De vaste steun voor het geloof

1 Petrus 1 : 21

1 Petrus 1
21
Die door Hem gelooft in God, Welke Hem opgewekt heeft uit de doden, en Hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou.

Delen & Download

Download preek

Leespreek tekst