Ds. B. van der Heiden - Mattheüs 16 : 21 - 23

De lijdensweg van Christus

Mattheüs 16 :21 tot 23
De aankondiging van dit lijden
De weerstand tegen dit lijden
De noodzaak van dit lijden

MattheĆ¼s 16 : 21 - 23

Mattheüs 16
21
Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te vertonen, dat Hij moest heengaan naar Jeruzalem, en veel lijden van de ouderlingen, en overpriesteren, en Schriftgeleerden, en gedood worden, en ten derden dage opgewekt worden.
22
En Petrus, Hem tot zich genomen hebbende, begon Hem te bestraffen, zeggende: Heere, wees U genadig! dit zal U geenszins geschieden.
23
Maar Hij, Zich omkerende, zeide tot Petrus: Ga weg achter Mij, satanas! gij zijt Mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen, die Gods zijn, maar die der mensen zijn.

Delen & Download

Download preek

Leespreek tekst