Ds. H. Paul - Lukas 2 : 48 - 49

De twaalfjarige Jezus in de tempel

Lukas 2 :48 tot 49
Onachtzame ouders
Een bestraffende moeder
Een terechtwijzende Zoon
Deze preek is eerder gepubliceerd in de prekenserie 'Een zaaier ging uit...' (deel 14)

Lukas 2 : 48 - 49

Lukas 2
48
En zij, Hem ziende, werden verslagen; en Zijn moeder zeide tot Hem: Kind! waarom hebt Gij ons zo gedaan? Zie, Uw vader en ik hebben U met angst gezocht.
49
En Hij zeide tot hen: Wat is het, dat gij Mij gezocht hebt? Wist gij niet, dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders?

Delen & Download

Download preek

Leespreek tekst