Ds. Th. van Stuijvenberg - Psalmen 4 : 7

Tweeërlei spraak en tweeërlei volk

Psalmen 4 :7
In tijden van zware beproeving
Te midden van vele moedelozen
Het Gode welgevallige gebed

Psalmen 4 : 7

Psalmen 4
7
Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? Verhef Gij over ons het licht Uws aanschijns, o HEERE!

Delen & Download

Download preek

Leespreek tekst