Ds. A.T. Vergunst - Filippenzen 2 : 12 - 13

Afspelen

Onderwerp

Filippenzen 2 :12 tot 13
30-9-2012

Filippenzen 2 : 12 - 13

Filippenzen 2
12
Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veelmeer nu in mijn afwezen, werkt uws zelfs zaligheid met vreze en beven:
13
Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen.

Delen & Download

Download preek