Ds. A. Elshout - Lukas 2 : 21 - 24

Onderwerp

Lukas 2 :21 tot 24
Een drietal handelingen van Jozef en Maria met het Kindeke Jezus
Het besnijden van Zijn vlees naar Gods wil
Het gevan van Zijn Naam naar Gods wil
Het voorstellen van Zijn Persoon naar Gods wil

Lukas 2 : 21 - 24

Lukas 2
21
En als acht dagen vervuld waren, dat men het Kindeken besnijden zou, zo werd Zijn Naam genaamd JEZUS, welke genaamd was van den engel, eer Hij in het lichaam ontvangen was.
22
En als de dagen harer reiniging vervuld waren, naar de wet van Mozes, brachten zij Hem te Jeruzalem, opdat zij Hem den Heere voorstelden;
23
(Gelijk geschreven is in de wet des Heeren: Al wat mannelijk is, dat de moeder opent, zal den Heere heilig genaamd worden.)
24
En opdat zij offerande gaven, naar hetgeen in de wet des Heeren gezegd is, een paar tortelduiven, of twee jonge duiven.

Delen & Download

Download preek

Leespreek tekst