Ds. R.A.M. Visser - Genesis 18 : 14a

Afspelen

Gods belofte voor Sara

Genesis 18 :14a
30-9-2012

Genesis 18 : 14a

Genesis 18
14
Zou iets voor den HEERE te wonderlijk zijn? Ter gezetter tijd zal Ik tot u wederkomen, omtrent dezen tijd des levens, en Sara zal een zoon hebben!

Delen & Download

Download preek