Ds. D.W. Tuinier - Filippenzen 4 : 4 - 7

Afspelen

Drie apostolische vermaningen

Filippenzen 4 :4 tot 7
3-9-2012

Filippenzen 4 : 4 - 7

Filippenzen 4
4
Verblijdt u in den Heere te allen tijd; wederom zeg ik: Verblijdt u.
5
Uw bescheidenheid zij allen mensen bekend. De Heere is nabij.
6
Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;
7
En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus.

Delen & Download

Download preek