Ds. S. Maljaars - 1 Petrus 1 : 3

Afspelen

Het nieuwe leven

1 Petrus 1 :3
1. de bron van dit leven
2. het wonder van dit leven
3. de hoop van dit leven
4. de grond van dit leven

1 Petrus 1 : 3

1 Petrus 1
3
Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden.

Delen & Download

Download preek