Ds. L. Terlouw - Jesaja 7 : 13 - 14

Een ongevraagd adventsteken

Jesaja 7 :13 tot 14
Te midden van mensen zonder God
Aankondigend de mens met God

Jesaja 7 : 13 - 14

Jesaja 7
13
Toen zeide hij: Hoort gijlieden nu, gij, huis van David! is het ulieden te weinig, dat gij de mensen moede maakt, dat gij ook mijn God moede maakt?
14
Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken geven; ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUEL heten.

Delen & Download

Download preek

Leespreek tekst