Ds. M.J. van Gelder - Genesis 3 : 15

De moederbelofte

Genesis 3 :15
Het bondgenootschap tussen satan en de mens
De vijandschap die God zal zetten tussen die beiden
De overwinning die Christus zal behalen

Genesis 3 : 15

Genesis 3
15
En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen.

Delen & Download

Download preek

Leespreek tekst