Ds. A.T. Vergunst - Psalmen 81 : 9 - 12

Afspelen

Een rijke Boodschap

Psalmen 81 :9 tot 12
30-9-2012

Psalmen 81 : 9 - 12

Psalmen 81
9
Mijn volk, zeide Ik hoor toe, en Ik zal onder u betuigen, Israel, of gij naar Mij hoordet!
10
Er zal onder u geen uitlands god wezen, en gij zult u voor geen vreemden god nederbuigen.
11
Ik ben de Heere, uw God, Die u heb opgevoerd uit het land van Egypte; doe uw mond wijd open, en Ik zal hem vervullen.
12
Maar Mijn volk heeft Mijn stem niet gehoord; en Israel heeft Mijner niet gewild.

Delen & Download

Download preek