Ds. C. Harinck - Romeinen 10 : 6 - 7

Ladders naar de hemel

Romeinen 10 :6 tot 7
De ladders die wij oprichten
De ladder die God heeft opgericht

Romeinen 10 : 6 - 7

Romeinen 10
6
Maar de rechtvaardigheid, die uit het geloof is, spreekt aldus: Zeg niet in uw hart: Wie zal in den hemel opklimmen? Hetzelve is Christus van boven afbrengen.
7
Of, wie zal in den afgrond nederdalen? Hetzelve is Christus uit de doden opbrengen.

Delen & Download

Download preek

Leespreek tekst