Ds. J. Driessen - Romeinen 8 : 22 - 23

Afspelen

Onderwerp

Romeinen 8 :22 tot 23
11-6-2006
Het verlangend zuchten van hen die de eerstelingen des Geestes hebben
Een zuchten met de schepping
Een zuchten door de geest
Een zuchten naar de verlossing

Romeinen 8 : 22 - 23

Romeinen 8
22
Want wij weten, dat het ganse schepsel te zamen zucht, en te zamen als in barensnood is tot nu toe.
23
En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des Geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams.

Delen & Download

Download preek